Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους η παραβολή του χαμένου προβάτου και η παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα (Ασώτου Υιού);

25ce25b225ce25bf25cf258325ce25ba25ce25bf25cf2582 α) Το χαμένο πρόβατο και ο άσωτος γιος βρέθηκαν και οι δύο (ομοιότητα) με τη διαφορά ότι το πρόβατο το αναζητεί ο βοσκός του ενώ στον άσωτο γιο ο πατέρας τον αφήνει ελεύθερα να επιλέξει αν θα γυρίσει μόνος του ή θα μείνει μακριά. β) Κοινό στοιχείο/ ομοιότητα των δυο παραβολών : Κινδυνεύουν σοβαρά να πεθάνουν και το χαμένο πρόβατο και ο άσωτος γιος, γ) τα ενενήντα εννέα πρόβατα και ο μεγάλος γιος μένουν ασφαλισμένοι κοντά στον βοσκό τα πρόβατα, στον πατέρα ο μεγάλος γιος (Ομοιότητα). Η διαφορά είναι ότι τα πρόβατα εμπιστεύονται τον βοσκό που τα ασφαλίζει επίσης και μένουν όπου τα άφησε μέχρι να επιστρέψει κοντά τους. Ο μεγάλος γιος θυμώνει με τον πατέρα του, θεωρεί δίκαιο τον εαυτό του και ασκεί κριτική στην αγάπη και την μεγαλοθυμία του πατέρα του, που τον βάζει στη θέση του και με αγάπη τον διορθώνει και τον κάνει να συμμετέχει τελικά στην χαρά της εύρεσης και του γυρισμού του αδελφού του.άσωτος, σελ. 66

Κώστας Μιχαήλου, Β2

Leave a Reply