Παραβολές του Ιησού – Θεμελίνα Καμπουράκη, Β1

Παραβολή

Ματθαίος

Μάρκος

Λουκάς

Ιωάννης

Ο καλός Σαμαρείτης

10:30-37

Ο άσωτος υιός

15:11-32

Ο τελώνης και ο Φαρισαίος

18:9-14

Ο Λάζαρος και ο πλούσιος

16:19-31

Οι δέκα παρθένες

25:1-13

Το χαμένο πρόβατο

18:12-14

15:1-7

Ο βοσκός και τα πρόβατα

10:1-18

Ο σπορέας και ο σπόρος

13:3-23

4:2-20

8:4-15

Ο κόκκος του σιναπιού

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Οι εργάτες του αμπελιού

20:1-16

Οι κακοί γεωργοί

21:33-45

12:1-12

20:9-19

Τα ζιζάνια

13:24-30

Η άκαρπη συκιά

13:6-9

Η συκιά

24:32-35

13:28-32

21:29-33

Ο σπόρος που καρποφορεί

4:26-29

Το πολύτιμο μαργαριτάρι

13:45-46

Ο κρυμμένος θησαυρός

13:44

Τα δέκα τάλαντα

25:14-30

19:11-27

Η χαμένη δραχμή

15:8-10

Ο άφρονας πλούσιος

12:16-21

Οι δύο οφειλέτες

7:41-43

Ο απάνθρωπος δούλος

18:23-35

Ο ανάξιος δούλος

17:7-10

Ο πιστός οικονόμος

12:42-48

Ο άδικος οικονόμος

16:1-13

Ο κύριος που λείπει

13:33-37

Ο αναιδής φίλος

11:5-13

Ο άδικος κριτής και η χήρα

18:1-8

Οι δύο γιοι

21:28-32

Το κάλεσμα στο γάμο

22:2-14

Ο μεγάλος δείπνος

14:16-24

Φρέσκο κρασί

9:17

2:22

5:37

Νέο ρούχο

9:16

2:21

5:36

Οι προσμένοντες τον Κύριο

12:35-40

Βασιλιάς σε πόλεμο

14:31-35

Το κτίσιμο των σπιτιών

7:24-27

6:47-49

Το κτίσιμο του πύργου

14:28-30

Το προζύμι

13:33-35

4:33-34

13:20-21

Το δίχτυ

13:47-50

Το αλάτι

5:13

9:50

14:34-35

Το φως

5:14-16

Πληροφορίες για κάποιες από τις Παραβολές:

καλός σαμαρείτηςΟ Καλός Σαμαρίτης (Λουκάς 10:30-37)
Κάποιος άνθρωπος μεταβαίνοντας στην Ιεριχώ, έπεσε θύμα κακοποίησης από ληστές οι οποίοι τον εγκατέλειψαν μισοπεθαμένο.
Ένας ιερέας και ένας Λευίτης που πέρασαν διαδοχικά από το σημείο της επίθεσης αργότερα, παρότι είδαν τον τραυματισμένο, αδιαφόρησαν και συνέχισαν τον δρόμο τους.
Κάποιος Σαμαρείτης όμως που πέρασε στην συνέχεια, σπλαχνίστηκε τον κακοποιημένο, τον περιποιήθηκε και τον μετέφερε στο πλησιέστερο πανδοχείο πληρώνοντας τον ιδιοκτήτη του για να περιποιηθεί το θύμα.
Δίδαγμα: Εκείνος που σπλαχνίζεται τον πλησίον του, θα κερδίσει την αιώνια ζωή.

Ο Βοσκός και τα πρόβατα (Ιωάννης 10:1-18)
Τα πρόβατα σε ένα μαντρί αναγνωρίζουν και ακολουθούν μόνο το αφεντικό τους, ο οποίος τα αγαπά, τα προστατεύει από τους εχθρούς και φροντίζει για την βοσκή τους. Αντίθετα δεν εμπιστεύονται, ούτε υπακούουν τους κλέφτες και τους μισθωτούς βοσκούς που ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό τους όφελος και όχι για την σωματική ακεραιότητα των προβάτων.
Δίδαγμα: Ο Ιησούς και μόνο είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και βοσκός που φροντίζει, ηγείται και θυσιάζεται για το όφελος του ποιμνίου του, που είναι το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίζονται κατά καιρούς ως σωτήρες, είναι λαοπλάνοι και όργανα του πονηρού.

Οι Δέκα Παρθένες (Ματθαίος 25:1-13)
δέκα παρθένες2Δέκα παρθένες προετοιμάζονταν για να προϋπαντήσουν κάποια νύχτα τον υποψήφιο γαμπρό. Οι πέντε από αυτές καθώς ήταν προνοητικές, φρόντισαν εκτός από τα λυχνάρια να πάρουν μαζί τους και εφεδρικό λάδι, ενώ οι υπόλοιπες το αμέλησαν.
Λόγω αργοπορίας του γαμπρού, τα λυχνάρια έσβησαν και ενώ οι προνοητικές παρθένες τα άναψαν ξανά, οι άμυαλες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους για να αγοράσουν λάδι.
Στην διάρκεια της απουσίας τους, κατέφτασε ο γαμπρός όπου με τις πέντε συνετές παρθένες πήγαν στην γιορτή του γάμου, αφήνοντας εκτός τις επιπόλαιες που μάταια παρακαλούσαν να εισέλθουν και αυτές.
Δίδαγμα: Κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή στιγμή του ερχομού της Βασιλείας του Θεού, για αυτό και πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα.

Το Χαμένο Πρόβατο (Λουκάς 15:1-7, Ματθαίος 18:12-14)
ENOTHTA-10-4_smallΈνας βοσκός που είχε εκατό πρόβατα, έχασε ένα από αυτά στην διάρκεια της βοσκής και περίλυπος άρχισε να το ψάχνει, εγκαταλείποντας τα υπόλοιπα στην έρημο. Όταν το βρήκε, η χαρά του ήταν τόσο μεγάλη που διοργάνωσε γιορτή στο σπίτι του και κάλεσε φίλους και γείτονες για να χαρούν όλοι για την εύρεση του χαμένου προβάτου.
Σε σχετική ερώτηση για τον λόγο της εορταστικής ατμόσφαιρας, ο βοσκός απάντησε πως είναι μεγαλύτερη η ευτυχία για την επιστροφή του χαμένου ζώου που ήταν μόνο, απροστάτευτο και εκτεθειμένο στους κινδύνους, παρά το γεγονός πως τα υπόλοιπα ζώα ήταν ασφαλή.
Δίδαγμα: Η μετάνοια ενός αμαρτωλού είναι πιο χαρμόσυνη είδηση στην Oυράνια Bασιλεία από την παραμονή πολλών δίκα