Παραβολές του Ιησού – Θεμελίνα Καμπουράκη, Β1

Παραβολή

Ματθαίος

Μάρκος

Λουκάς

Ιωάννης

Ο καλός Σαμαρείτης

10:30-37

Ο άσωτος υιός

15:11-32

Ο τελώνης και ο Φαρισαίος

18:9-14

Ο Λάζαρος και ο πλούσιος

16:19-31

Οι δέκα παρθένες

25:1-13

Το χαμένο πρόβατο

18:12-14

15:1-7

Ο βοσκός και τα πρόβατα

10:1-18

Ο σπορέας και ο σπόρος

13:3-23

4:2-20

8:4-15

Ο κόκκος του σιναπιού

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Οι εργάτες του αμπελιού

20:1-16

Οι κακοί γεωργοί

21:33-45

12:1-12

20:9-19

Τα ζιζάνια

13:24-30

Η άκαρπη συκιά

13:6-9

Η συκιά

24:32-35

13:28-32

21:29-33

Ο σπόρος που καρποφορεί

4:26-29

Το πολύτιμο μαργαριτάρι

13:45-46

Ο κρυμμένος θησαυρός

13:44

Τα δέκα τάλαντα

25:14-30

19:11-27

Η χαμένη δραχμή

15:8-10

Ο άφρονας πλούσιος

12:16-21

Οι δύο οφειλέτες

7:41-43

Ο απάνθρωπος δούλος

18:23-35

Ο ανάξιος δούλος

17:7-10

Ο πιστός οικονόμος

12:42-48

Ο άδικος οικονόμος

16:1-13

Ο κύριος που λείπει

13:33-37

Ο αναιδής φίλος

11:5-13

Ο άδικος κριτής και η χήρα

18:1-8

Οι δύο γιοι

21:28-32

Το κάλεσμα στο γάμο

22:2-14

Ο μεγάλος δείπνος

14:16-24

Φρέσκο κρασί

9:17

2:22

5:37

Νέο ρούχο

9:16

2:21

5:36

Οι προσμένοντες τον Κύριο

12:35-40

Βασιλιάς σε πόλεμο

14:31-35

Το κτίσιμο των σπιτιών

7:24-27

6:47-49

Το κτίσιμο του πύργου

14:28-30

Το προζύμι

13:33-35

4:33-34

13:20-21

Το δίχτυ

13:47-50

Το αλάτι

5:13

9:50

14:34-35

Το φως

5:14-16

Πληροφορίες για κάποιες από τις Παραβολές:

καλός σαμαρείτηςΟ Καλός Σαμαρίτης (Λουκάς 10:30-37)
Κάποιος άνθρωπος μεταβαίνοντας στην Ιεριχώ, έπεσε θύμα κακοποίησης από ληστές οι οποίοι τον εγκατέλειψαν μισοπεθαμένο.
Ένας ιερέας και ένας Λευίτης που πέρασαν διαδοχικά από το σημείο της επίθεσης αργότερα, παρότι είδαν τον τραυματισμένο, αδιαφόρησαν και συνέχισαν τον δρόμο τους.
Κάποιος Σαμαρείτης όμως που πέρασε στην συνέχεια, σπλαχνίστηκε τον κακοποιημένο, τον περιποιήθηκε και τον μετέφερε στο πλησιέστερο πανδοχείο πληρώνοντας τον ιδιοκτήτη του για να περιποιηθεί το θύμα.
Δίδαγμα: Εκείνος που σπλαχνίζεται τον πλησίον του, θα κερδίσει την αιώνια ζωή.

Ο Βοσκός και τα πρόβατα (Ιωάννης 10:1-18)
Τα πρόβατα σε ένα μαντρί αναγνωρίζουν και ακολουθούν μόνο το αφεντικό τους, ο οποίος τα αγαπά, τα προστατεύει από τους εχθρούς και φροντίζει για την βοσκή τους. Αντίθετα δεν εμπιστεύονται, ούτε υπακούουν τους κλέφτες και τους μισθωτούς βοσκούς που ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό τους όφελος και όχι για την σωματική ακεραιότητα των προβάτων.
Δίδαγμα: Ο Ιησούς και μόνο είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και βοσκός που φροντίζει, ηγείται και θυσιάζεται για το όφελος του ποιμνίου του, που είναι το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίζονται κατά καιρούς ως σωτήρες, είναι λαοπλάνοι και όργανα του πονηρού.

Οι Δέκα Παρθένες (Ματθαίος 25:1-13)