Ο Χριστός εξυψώνει τη γυναίκα και υπερασπίζεται τα παιδιά, Σάββας Λελέκης

διάλογοςχριστού με σαμαρίτισσα

http://www.glogster.com/minecraftio/-/g-6ks71ke9leg8kc9b7sq66a0

χριστοςπαιδιά1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out