Ο Χριστός εξυψώνει τη γυναίκα και υπερασπίζεται τα παιδιά, Σάββας Λελέκης

διάλογοςχριστού με σαμαρίτισσα

http://www.glogster.com/minecraftio/-/g-6ks71ke9leg8kc9b7sq66a0

χριστοςπαιδιά1