Μαρία Καμπούρη, Β1, Το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή σε … comix

Ivannisvaptistis2

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=0C883740

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: