Θεόφιλος Βούης, Ο θάνατος του Ιωάννου του Βαπτιστή σε … comix!

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=15223057C963347

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: