Η κατάπαυση της τρικυμίας από τον Ιησού Χριστό, από τον Λελέκη Σάββα, Β1! Απολαύστε το!

Η κατάπαυση της τρικυμίας

http://www.glogster.com/minecraftio/-/g-6ks71ke9leg8kc9b7sq66a0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s