Ένα ερωτηματολόγιο για την ενότητα 10 : Η Βάπτιση του Χριστού, από τους μαθητές του Β1:

vaftisixristou

  • Γιατί η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται “Θεοφάνια”; (Σαββίνα Εργά)
  • Γιατί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ονόμασε τον Ιησού “Αμνό του Θεού”;    (Θεόφιλος Βούης)
  • Ποια σχέση φανερώνει το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού ότι έχει ο Ιησούς Χριστός με τον Θεό Πατέρα; (Σαββίνα Εργά)
  • Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Χριστός; (Λελέκης Σάββας)
  • Με ποιο τρόπο φανερώθηκε η Αγία Τριάδα στην Βάπτιση του Χριστού; (Καμπουράκη Θεμελίνα)
  • Τι σημαίνει η συμβολική φράση “άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα”; (Αγγελική Καρυώτη)

Leave a Reply