Ποιες αιτίες εντοπίζει για την ύπαρξη του οικολογικού προβλήματος ο Μέγας Βασίλειος και ποιες λύσεις προτείνει; Μια ανατρεπτική, παράδοξη και θαυμαστή θεώρηση του ζωτικού μας προβλήματος!

δημιουργία κόσμου10

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%9C.%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82

οικολογικό πρόβλημα - Μέγας Βασίλειος