Επιστολές του αποστόλου Παύλου στις ελληνικές πόλεις που επισκέφθηκε

Μια παρουσίαση σε διαδικτυακό πίνακα http://www.linoit.com. Χαρείτε τη και πείτε μας τη γνώμη σας.

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82

epistoles Pavlou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )