Επιστολές του αποστόλου Παύλου στις ελληνικές πόλεις που επισκέφθηκε

Μια παρουσίαση σε διαδικτυακό πίνακα http://www.linoit.com. Χαρείτε τη και πείτε μας τη γνώμη σας.

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82

epistoles Pavlou