Επιδράσεις μεταξύ Χριστιανισμού – Ελληνισμού

επιδράσεις χριστιανισμού - ελληνισμούΟ Χριστιανισμός προσέδωσε στον Ελληνισμό το πνεύμα της αγάπης, το ανθρωπιστικό του μήνυμα και ένα νέο όραμα για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Ξεπεράστηκε αυτή η απρόσωπη αντίληψη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Οι σχέσεις Θεού και ανθρώπου κατέχουν προσωπικό και δυναμικό χαρακτήρα. Ο Θεός μπαίνει στην ιστορία, σαρκώνεται, πάσχει, ανασταίνεται και σώζει τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι Θεάνθρωπος, συναναστρέφεται με τον άνθρωπο χωρίς βέβαια να χάνει τη θεϊκή του φύση.

Στην ελληνική σκέψη που ο κόσμος σχετίζεται με τη μοίρα και καθορίζεται από τη φύση και τους Θεούς. Στο Χριστιανισμό, ο κόσμος είναι δημιουργία Θεού, δεν ταυτίζεται με αυτόν, ούτε το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο από τον Θεό και ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να οικοδομεί τη ζωή του και απαλλαγμένος από τους δεισιδαιμονίες. στην Ιστορία δεν διατηρείται η κυκλική αντίληψη αλλά εισάγεται η ευθύγραμμη πορεία που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού γι αυτό  και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα στο σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Ο Χριστιανισμός, όμως, τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ΄ εικόνα του Θεού. Το ανθρώπινο σώμα είναι ο ναός του Θεού και το πνεύμα παύει να κατηγορεί την ύλη που μέχρι τότε θεωρούνταν κατώτερη. Στις αξίες του κλασσικού Ελληνικού προστέθηκαν χριστιανικές αξίες της αγάπης, της καλοσύνης, του σεβασμού και της ανιδιοτέλειας.

Ο ορθολογισμός της ελληνικής σκέψης και η επιμονή πολλές φορές στη φυλετική και στην εθνική ανωτερότητα αποκλείονται  τη χριστιανική διδασκαλία, ξεπερνιούνται με το οικουμενικό πνεύμα του Χριστιανισμού και ανατρέπονται προκαταλήψεις, αφού ο Θεός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων. Αυτές οι θέσεις του Χριστιανισμού άλλαζαν τις απόψεις που είχε ο Ελληνισμός για τα θέματα αυτά.

Στέλιος Λ., Γ2

Ο Χριστιανισμός επέδρασε με πολλούς τρόπους στον Ελληνισμό. Πρώτα ξεπεράστηκε η απρόσωπη αντίληψη της ελληνικής φιλοσοφίας για τον Θεό. Έτσι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου λαμβάνουν δυναμικό και προσωπικό χαρακτήρα.

Επίσης, ο Θεός μπαίνει στην ιστορία, σαρκώνεται, πάσχει και ανασταίνεται, όπως και σώζει ανθρώπους. Ακόμη είναι Θεάνθρωπος, δηλαδή συνομιλεί, συναναστρέφεται με τον άνθρωπο, είναι “φίλος” του χωρίς όμως να χάσει  τη θεϊκή του φύση.

Δεύτερον ο Χριστιανισμός επηρέασε την ατνίληψη της χριστιανικής πίστης για τον κόσμο και διαφέρει από αυτήν της ελληνικής σκέψης, η οποία είναι θεμελιωμένη στη μοίρα που καθορίζεται είτε από τη φύση είτε από τους θεούς. Έτσι οι Έλληνες έλαβαν υπόψη τους πως ο Κόσμος είναι δημιούργημα του θεού και έχει αρχή και τέλος. Ακόμη ο Θεός  και ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και έχει αρχή και τέλος.

Ακόμη ο Θεός και ο κόσμος δεν ταυτίζονται, και το μέλλον δεν προδιαγράφεται από τον Θεό. Τρίτον οι Έλληνες έμαθαν πως στην ιστορία δεν διατηρείται η κυκλική αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι, αλλά κατάλαβαν πως είναι μία ευθύγραμμη πορεία, η οποία οδηγεί προς τον καινούριο κόσμο τη Βασιλεία του Θεού. Ακόμη μαθαίνουν πως ο άνθρωπος είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα στον κόσμο και πως είναι όντως συνυπεύθυνος με τον Θεό.

Τέταρτον, με τον Χρσιστιανισμό αντιλαμβάνονται πως ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού.

Μαρία – Κατερίνα Μ., Γ2

χριστιανισμός - ελληνισμόςΗ γνωριμία του ελληνικού πολιτισμού ξεκινάει ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. από τον Μ. Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, – ενώ ολοκληρώνεται σημαντικά από τον 1ο μ.Χ. αιώνα και όπου ο Απόστολος με το δυναμικό άνοιγμά του στα έθνη δηλώνει τον οικουμενικό χαρακτήρα του Χριστιανισμού, κηρύττοντας σε μια οικουμενική αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή και σε μια οικουμενική γλώσσα, την ελληνική. Οι Απολογητές και οι Αποστολικοί Πατέρες γενικά ήταν οι πρώτοι που συνέδεσαν γόνιμα τον ελληνισμό με τον Χριστιανισμό. Μάλιστα, οφείλουμε να τονίσουμε τη μεγάλη προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό. Συγκεκριμένα, η ελληνική γλώσσα έγινε το μέσο του οποίου οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς κατάφεραν να μεταγγίσουν τα μηνύματα του Ευαγγελίου στην ψυχή των ανθρώπων. Μάλιστα, η ελληνική φιλοσοφία, οι ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες για την παιδεία, οι καλές Τέχνες και οι μορφές της ελληνικής κοινωνικής ζωής αποτελούν παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και στην εξάπλωση του Χριστιανισμού.

Ωστοσο, υπέρμετρη θα λέγαμε ότι είναι και η προσφορά του Χριστιανισμού στον Ελληνισμό. Μέσα από την επαφή της ελληνικής κοινωνίας με την χριστιανική πίστη κατορθώθηκε να ξεπεραστεί η απρόσωπη αντίληψη της ελληνικής φιλοσοφίας για το Θεό και οι σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο να λάβουν προσωπικό και δυναμικό χαρακτήρα. Επίσης, μέσα από τη γνωριμία με τον Χριστιανισμό, ο Ελληνισμός κατάφερε να ξεπεράσει και να απαλλαχθεί από την υποταγή του στις φυσικές δυνάμεις και τις δεισιδαιμονίες που νόμιζαν ό,τι καθορίζουν τη ζωή του.

Μία ακόμη προσφορά του Χριστιανισμού στον ελληνικό κόσμο αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη του πλέον γνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα στην ιστορία και ότι δεν ισχύει η κυκλική αντίληψη γι’ αυτήν (ότι δηλαδή επαναλαμβάνεται) αλλά αντίθετα ότι αποτελεί μια ευθύγραμμη πορεία που οδηγεί προς τον καινούριο κόσμο, τη ” Βασιλεία του Θεού” . Ο Χριστιανισμός επίσης απελευθέρωσε την ελληνική κοινωνία από την υποβάθμιση του σώματος, το οποίο θεωρείται πλέον ναός του Θεού, και, έτσι, παύει να περιφρονεί την ύλη που έως τότε θεωρούνταν κατώτερη και το σώμα φυλακή της ψυχής. Οι χριστιανικές αρετές της αγάπης, της καλοσύνης και της ανιδιοτέλειας πρόσφεραν επίσης στην κοινωνία την οργάνωση της και την ανανέωση των αξιών του κλασικού Ελληνισμού. Τέλος χαρακτηριστκή προσφορά της χριστιανικής πίστης είναι η ανατροφή των προκαταλήψεων και διακρίσεων των Ελλήνων έναντι των άλλων λαών αλλά και της συναίσθησης της υποτιθέμενης ανωτερότητάς τους. Πρόσφερε με άλλα λόγια πνεύμα οικουμενικότητας στον ελληνισμό. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο Χριστιανισμός υπήρξε παράγοντας βελτίωσης του ελληνισμού πάνω σε διάφορα θέματα. Γενικότερα υπήρξε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού μέσω της οποίας ο καθένας πρόσφερε ότι καλύτερο είχε στον άλλο.

Νομική Σ., Γ2

Τι πρόσφερε ο Ελληνισμός στον Χριστιανισμό;

Η ελληνική γλωσσα χρησιμοποιήθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας

Το σύμβολο της Πίστεως είναι γραμμένο στην Ελληνική.

Οι περισσότεροι λόγοι και οι αποφάσεις των Συνόδων συντάχτηκαν και αυτοί στην Ελληνική.

Η Ελληνική Φιλοσοφία βοήθησε στη σαφή διατύπωση των Χριστιανικών Δογμάτων. Επίσης Φιλοσοφικοί Όροι και η ρητορεία χρησιμοποιήθηκαν και κάποιοι όροι όπως “φύση”, “πρόσωπο” κτλπ. πήραν χριστιανικό περιεχόμενο.

Τέλος, ο Χριστιανισμός από τον Ελληνικό Πολιτισμό αξιοποίησε τις ανθρωπιστικές ηθικές αξίες και την παιδεία.

Ελένη Λ., Γ2 : Τον 3ο αιώνα ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στην Ανατολή την Ελληνική γλώσσα.

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στοιχείο ενότητας των λαών. Καθώς επίσης επηρεάστηκε από την θρησκευτική πίστη του Ιουδαϊσμού. Σε αυ΄το το Ελληνο-Ρωμαϊκό Περιβάλλον γεννήθηκε ο Χριστιανισμός. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τον οικουμενικό Χαρακτήρα του Χριστιανισμού, καθώς χρησιμοποίησε μια οικουμενική τότε γλώσσα, την Ελληνική. Μορφωμένοι Εθνικοί έγιναν Χριστιανοί και έτσι μ΄αυτόν τον τρόπο έγινε μια δημιουργική σύνθεση Χριστιανισμού – Ελληνισμού.

Ειρήνη Κ., Γ2 : Από την εποχή του αποστόλου Παύλου, οελλληνισμός ασκεί μεγάλη επιρροή στη μορφή και στον τρόπο έκφρασης του Χριστιανισμού. Αρχικά η Ελληνική γλώσσα, ήταν το μέσο με το οποίο οι Πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μπόρεσαν να περάσουν τα μηνύματα του Ευαγγελίου στην ψυχή των ανθρώπων. Η Καινή Διαθήκη και τα περισσότερα από τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας καταγράφηκαν στην ελληνική γλώσα.

Εκτός από την ελληνική γλώσσα στην εξάπλωση του Χριστανισμού συνέβαλε και η ελληνική φιλοσοφία.

Μιχάλης Λ., Γ2 : “Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, ο ελληνισμός ασκεί μεγάλη επιρροή στη μορφή και στον τρόπο έκφρασης του χριστιανισμού.

Αρχικά, η ελληνική γλώσσσα ήταν το μέσο από το οποίο οι Πατέρες και οι Εκκλησιαστικοί συγγραφείς μπόρεσαν να περάσουν τα μηνύματα του Ευαγγελίου στην ψυχή των ανθρώπων. Η Καινή Διαθήκη και Εκληνική γλώσσα. Εκτός από την ελληνική γλώσσσα στην εξάπλωση του Χριστιανισμού συνέβαλε και η ελληνική φιλοσοφία. Όροι όπως πρόσωπο, υπόσταση, ουσία, ενέργεια, γνώση, ζωή, απέκτησαν χριστιανικό περιεχόμενο και εμπλουτίστηκαν.

Σε ερωτήματα και προλβήματα της εληνικής φιλοσοφίας απάντησαν οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, επιχειρώντας μια σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού. Επίσης, ο ελληνικός κόσμος πάντα ενδιαφερόταν για τις ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες, για την παιδεία. Γι αυτό η δικαιοσύνη κι ο σεβασμός συνδέθηκαν με την χριστιανική αγάπη, με την ελευθερία όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως και με την πίστη στην αλήθεια του Χριστού. Επιπρόσθετα, οι καλές τέχνες του Ελληνισμού, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, καθώς και η λογοτεχνία έδωσαν την ευκαιρία στον Χριστιανισμό να εκφράσει τη θεολογία του με εικόνες, ψηφιδωτά, αρχιτεκτονικές (ρυθμοί ναών) και με τον λόγο (εκκλησιαστικοί ύμνοι, θεολογικοί λόγοι).

Τέλος, μεγάλη προσφορά υπήρξε μέσω  των μορφών κοινωνικής ζωής, δημόσιας και ιδιωτικής αλλά και των κλασσικών ελληνιστικών χρόνων. Όλα αυτά  πέρασαν στον Χριστιανισμό κια συντέλεσαν στη διαμόρφωση της παράδοσής του. π.χ. η αρχαία τραγωδία προσέφερε τη δομή της στην Θεία Λειτουργία. Πέρασαν επίσης έθιμα των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με το τι ονόματα θα δίνονταν το γάμο, το θάνατο κλπ. Όλα αυτά μπήκαν στην καθημερινότητα και στις τελετές του Χριστιανισμού, χωρίς να αλλοιώνεται τίποτε από την αλήθεια της πίστης.

Γιάννης Μ., Γ2 :  “Η ιστορία έχει δείξει ότι ο τόπος μας, όσες φορές αποζητάει την αναγέννησή του, την κάθαρσή του, στρέφεται πίσω, στο παρελθόν, στην απώτερη ιστορία του. Σήμερα φαίνεται ότι συμβαίνει το ίδιο  και μάλιστα θεωρεί ότι ο Χριστιανισμός αποτελεί συνέχεια του ελληνισμού, τον οποίο διαδέχτηκε όταν εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός στον ελληνικό χώρο.

Σεβαστή Κ., Γ2 : “Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην Ελληνική Γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα είναι γραμμένο το Σύμβολο της Πίστεως.

Η Ελληνική Φιλοσοφία βοήθησε στη σοφή διατύπωση των Χριστιανικών Δογμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν φιλοσοφικές μέθοδοι, η ρητορεία, φιλοσοφικοί όροι κ.λ.π. Από τον Ελληνικό Πολιτισμό ο Χριστιανισμός αξιοποίησε τις ηθικές – ανθρωπιστικές αξίες και την παιδεία. Η έννοια του “καλού καγαθού πολίτη” συνάντησε την Χριστιανική αγάπη, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός συνάντησαν την ελευθερία χωρίς διακρίσεις και τη χριστιανική πίστη.

Οι καλές Τέχνες των Ελλήνων αξιοποιήθηκαν από τον Χριστιανισμό.

Οι μορφές Δημόσιας και Ιδιωτικής Κοινωνικής ζωής των Ελληνιστικών χρόνων βοήθησαν στη διαμόρφωση της Χριστιανικής Παιδείας”.

Μαρία Μ., Γ2 : “Στη σημερινή εποχή όλοι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί επηρεάζονται και σχεδόν κυριαρχούνται από τον Δυτικό πολιτισμό. Αυτή όμως η κυριαρχία αφ΄ενός στερεί από την παγκόσμια κοινωνία την πραγματική πολυμορφία και αφ΄ ετέρου χαρακτηρίζεται από υπερα