Διωγμοί των χριστιανών σήμερα και η σχέση τους με μας

Διαβάστε τις σκέψεις των μαθητών μας για τους σύγχρονους διωγμούς που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί πολύ κοντά μας και τις συμβουλές που μας δίνουν προκειμένου να ετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις και κινδύνους χωρίς να χάσουμε την πίστη μας στον Θεό μας.

http://padlet.com/maria_themelis/diogmoi-christ

diogmoi-christ

Leave a Reply