Διωγμοί των χριστιανών σήμερα και η σχέση τους με μας

Διαβάστε τις σκέψεις των μαθητών μας για τους σύγχρονους διωγμούς που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί πολύ κοντά μας και τις συμβουλές που μας δίνουν προκειμένου να ετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις και κινδύνους χωρίς να χάσουμε την πίστη μας στον Θεό μας.

http://padlet.com/maria_themelis/diogmoi-christ

diogmoi-christ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )