Ένα ερωτηματολόγιο που έφτιαξαν τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου για την ενότητα 12: Διάταγμα των Μεδιολάνων (ανεξιθρησκεία) (του Γ3 και του Γ2)

https://docs.google.com/document/d/1cv7qBHOwmpt9kILgjAb4EFbs6a0QsuISJpqeMEJQIso/edit

 1. Τι σημαίνει “ανεξιθρησκεία”, τί “προσηλυτισμός” και τί σχέση έχουν με την προπαγάνδα; (Σαββίνα Αγγέλου – Λυρά Διονυσία, Γ3)
 2. Ποια ήταν τα πολιτικά και θρησκευτικά αίτια που οδήγησαν  στο Διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια τα γεγονότα που τις ακολούθησαν; (Ειρήνη Μάγκου-Κυριακή Καμπούρη, Νικήτας Καστανιώτης, Μανόλης Κοπανέζος – Στέφανος Κουλλιάς, Γ3)
 3. (Ποιοί ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων; Άννα Μαμουζέλου – Κατερίνα Κουτούζη, Γ2)
 4. Από πού επηρεάστηκαν οι αυτοκράτορες Μεγάλος Κων/AGIAGRAFHKERIAνος και Λικίνιος για να θεσπίσουν το Διάταγμα;  (Μαρία Κυπραίου – Ευαγγελία Θεοδωρίδη, Γ3).
 5. (Ποιες επιρροές είχε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος για να υποστηρίξει το Διάταγμα των Μεδιολάνων; Νικόλας Καρδούλιας – Θέμελης Καλόμοιρος, Γ2)
 6. Ποιες είναι οι εξελίξεις που οδήγησαν στο Διάταγμα των Μεδιολάνων;
 7. Πότε θεσπίστηκε το Διάταγμα των Μεδιολάνων; (Τάσος Μπαϊράμης – Αδαμαντία Λέϊλα Μακχλούφ, Γ3, Ειρήνη Κούμπα, Γ2)
 8. Πού συναντήθηκε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος και θέσπισαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων; (Νικόλας Καρδούλιας – Θέμελης Καλόμοιρος) (Γ2)
 9. Ποιες είναι  οι αποφάσεις των Μεδιολάνων και ποια τα γεγονότα που τις ακολούθησαν; (Μαρία Κυπραίου – Ευαγγελία Θεοδωρίδη) (Γ3), (Ειρήνη Κούμπα, Γ2).
 10. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Διατάγματος των Μεδιολάνων; (Αργυρόπουλος Σπυρίδων και Ιακώβου Θεόφιλος, Γ2)
 11. (Ποια είναι η κατάσταση πριν το διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια είναι τα αποτελέσματα του διατάγματος; Στέφανος Κουλλιάς – Μανόλης Κοπανέζος, Γ3)
 12. Πώς επηρέασαν το Χριστιανισμό οι αποφάσεις των Μεδιολάνων; (Ευαγγελία Θεοδωρίδη – Μαρία Κυπραίου) (Γ3)
 13. (Ποιες συνέπειες δρομολόγησαν οι αποφάσεις στα Μεδιόλανα; (Κυριακή Καμπούρη – Ειρήνη Μάγκου) (Γ3)
 14. Ποιούς κυρίως υποστήριξε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων; (Άννα Μαμουζέλου – Κουτούζη Κατερίνα, Γ2)
 15. Με ποιο τρόπο το διάταγμα των Μεδιολάνων συντέλεσε στην θρησκευτική γαλήνη της αυτοκρατορίας; (Άννα Μίχα – Σεβαστή Κουκουβά, Γ2)