Στάση του Νίκα – Β3

Στάση του Νίκα – Β3

Στο μάθημα της Ιστορίας στα παιδιά του τμήματος Β3 στο 2ο γυμνάσιο Καλύμνου ανατέθηκε ένα σύνολα εργασιών από την καθηγήτριά τους Μαρία Γαλουζή για το πρώτο τρίμηνο με κεντρικό θέμα τη στάση του Νίκα, τους ιπποδρόμους, και τους δήμους τους. Συγκεκριμένα τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες και καθεμία από αυτές ανέλαβε ένα διαφορετικό θέμα.

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε να βρει χαρακτηριστικά των ιπποδρόμων της Βυζαντινής εποχής, πληροφορίες για τους δήμους των ιπποδρόμων και την κατασκευή μιας μακέτας του ιπποδρόμου.

Άρθρο για τις εργασίες των μαθητών του τμήματος Β'3 στο μάθημα της Ιστορίας. (2)

(Δείτε στον σύνδεσμο τη μακέτα που κατασκεύασαν οι ίδιοι οι μαθητές)

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να δραματοποιήσει μια σκηνή της επιλογής της από την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο παλάτι κατά τη διάρκεια της στάσης του Νίκα συμπεριλαμβάνοντας τις αντιδράσεις τόσο του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας όσο και των στρατηγών που έπαιξαν μεγάλο ρόλο για την κατάπνιξη της εξέγερσης.

Η τρίτη ομάδα ανέλαβε να βρει πληροφορίες για τα πραγματικά αίτια της στάσης του Νίκα και να τα διακρίνει από τις αφορμές. Ακόμα είχε να παρουσιάσει τις ιστορικές εξελίξεις και να εντοπίσει την πολιτική υπόσταση της στάσης.

Τέλος η τέταρτη ομάδα είχε να γράψει για τις συνέπειες της στάσης για την πόλη, το λαό, τον αυτοκράτορα, τους δήμους και τους συγκλητικούς. Επίσης είχε να βρεί ποιοι ήταν οι νικητές και ποιοι οι ηττημένοι από την στάση του Νίκα.

Όλες οι εργασίες ήταν καταπληκτικές και η καθηγήτριά τους έμεινε εντυπωσιασμένη από τις επιδόσεις των μαθητών και από την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά την διάρκεια του τριμήνου.

Leave a Reply