Μια εργασία για τη Φιλία, Β1′ Γυμνασίου

http://issuu.com/panoumaria/docs/_________friendship___________________________

Εργά Σαββίνα,  Αγγελκή Καρυώτη, Κουρσιώτης Πανορμίτης, Αθανασίου Νικηφόρος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s