Μια εργασία για τη Φιλία, Β1′ Γυμνασίου

http://issuu.com/panoumaria/docs/_________friendship___________________________

Εργά Σαββίνα,  Αγγελκή Καρυώτη, Κουρσιώτης Πανορμίτης, Αθανασίου Νικηφόρος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: