Με βάση τα πλαίσια (γκρι και μπεζ) του βιβλίου τί συμπέρασμα βγάζετε για την μελέτη της Αγίας Γραφής;

Συλλογική εργασία μαθητριών του Α1, σχόλια στα πλαίσια του μαθήματος : Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

http://padlet.com/maria_themelis/melethgrafhs

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v2/render/viewport_1000x1455,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmaria_themelis%2Fmelethgrafhs%3Flocale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBBeSt4bFVraUNuSnBaMmgwQmpzQVZHa0dTU0lNWlhod2FYSmxjd1k3QUZSVk9pQkJZM1JwZG1WVGRYQndiM0owT2pwVWFXMWxWMmwwYUZwdmJtVmJDRWwxT2dsVWFXMWxEZGVqSE1BWXVla1dDRG9OYm1GdWIxOXVkVzFwQWxBQ09nMXVZVzV2WDJSbGJta0dPZzF6ZFdKdGFXTnlieUlIV1NCSklnaFZWRU1HT3dCVVFBdz0tLTEwZDZkMTU2MTJlMTA4YzNiMTg3ZTkyNjMxMGVkYTNjMzVhNDViN2U-