Η δημιουργία του κόσμου σε κόμικ!

από τον Τάκη Στ., Α3

κόμικς για τη δημιουργία από Τάκη Σταματόπουλο