Ένα σύννεφο λέξων – τί μ΄ άρεσε στο βιβλίο της Εξόδου

Οι μαθητές και μαθήτριες του Α1 δημιούργησαν το παρακάτω σύννεφο λέξεων που δείχει τί τους άρεσε στο βιβλίο της Εξόδου, η ιστορία του Μωϋσή έως και την είσοδο του λαού του Θεού στη Γη της Υπόσχεσης/ Επαγγελίας στο πρόγραμμα http://www.tagxedo.com. Βάσει αυτού θα πάρουν ερεθίσματα για να φτιάξουν ανά ομάδες κόμικς ζωγραφισμένα από τους/τις ίδιους/ες με ανάλογα θέματα από τη διδαχθείσα ύλη.

σύννεφο λέξεων-έξοδος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )