Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Καλύμνου

Σας παρουσιάζουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος του σχολείου μας “Knitting our common european Future with the threads of national culture” την εργασία μας “Η λαϊκή Αρχιτεκτονική της Καλύμνου σε μία τρισδιάστατη παρουσίαση. Απολαύστε την και μάθετε για την θαυμαστή λειτουργικότητα του Παραδοσιακού Καλύμνικου Σπιτιού.

http://app.emaze.com/@AFFQOOZI/presentation-name<a href="https://www.emaze.com&quot; target="_blank"><img src="//resources.emaze.com/mypres/css/images/embed.png" alt="Powered by emaze" style="margin: 5px; border: none;"></a>”>http://app.emaze.com/@AFFQOOZI/presentation-name<a href=”https://www.emaze.com&#8221; target=”_blank”><img src=”//resources.emaze.com/mypres/css/images/embed.png” alt=”Powered by emaze” style=”margin: 5px; border: none;”></a>

http://app.emaze.com/@AFFQOOZI/presentation-namePowered by emaze