Ποιες βαθμίδες ηθικής ωριμότητας και ποια κριτήρια διαφαίνονται στον ύμνο της αγάπης στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου;(Α΄Κορ. 13 – 1-3)

​Μια εργασία στην τάξη των μαθητών του 2ου ΓΕΛ Λυκείου Καλύμνου
Δείτε και την ιστοσελίδα του ημερολογίου της τάξης μας

Κατερίνα Κ., Γ1 ​ : Το κείμενο αναφέρεται στην ουσιαστική αγάπη. Αν δεν είναι η αγάπη αληθινή αλλά από φόβο υποκινείται, τότε είναι δουλεία. Αν θέλει κάποιος αντάλλαγμα γι αυτό που προσφέρει τότε δεν έχει νόημα η πράξη του, είναι μισθωτός. Οι βαθμίδες ηθικής ωριμότητας που υπάρχουν στο κείμενο είναι : του δούλου, του μισθωτού  και του Υιού.

Νικόλαος Σ., Γ2 : Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι τίποτε δεν ωφελεί τον άνθρωπο εάν δεν έχει ως βασικό χαρακτηριστικό και κίνητρό του την αγάπη. Αρα η βαθμίδα ηθικής ωρίμανσης που τονίζεται στο κείμενο είναι του “υιού του Θεού”, γιατί βασική διδασκαλία του Θεού στους ανθρώπους είναι η αγάπη. Αν, όμως, δεν υπάρχει αγάπη, τότε ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως “μισθωτός”, αν χρησιμοποιεί την αγάπη για να πάρει ανταλλάγματα ηθική, υλικά ή πνευματικά.​

Σεβαστιάνα Κ., Κυριακούλα Κ., Γ2 : ​Αν κάνει κάποιος θυσίες, φιλανθρωπίες, άν έχει το χάρισμα της προφητείας χωρίς να έχει κίνητρο την αγάπη, αλλά θέλει να έχει κάποιο αντάλλαγμα, όπως δόξα, υστεροφημία κά., τότε σε αυτήν την περίπτωση ανήκει στην βαθμίδα ηθικής ωρίμανσης του “μισθωτού”.

Στέφανος Κ., Γ1 : ​Ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας δείξει ότι ο άνθρωπος ΄σοη γνώση και αν κατέχει δεν τον ωφελεί πουθενά αν δεν έχει αγάπη στην καρδιά του. Βασικά κριτήρια σε κάθε πράξη του είναι η αγάπη και η ελεθερία. Ακόμη κι αν είναι φιλάνθρωπος και αν δίνει ελεημοσύνη αλλά ο σκοπός τους είναι άλλος και όχι η πραγματική αγάπη, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να φτάσει στη θέωση.  Ανήκουν στην μέση βαθμίδα ηθικής ωρίμανσης, τους “μισθωτούς”. Ενώ ο άνθρωπος που έχει θέσει την αγάπη ως κύριο κριτήριο των πράξεών του ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα ηθικής ωρίμανσης, μοιάζουν δηλαδή στον Υιό του Θεού, γίνεται με τη σειρά του υιός του Θεού.

Μάνος Γ., Γ1 : ​ Ένας άνθρωπος χωρίς αγάπη μοιάζει με ένα αντικείμενο. Από τη στιγμή όμως που αποφασίζει να πράξει με αγάπη, σκέφτεται και ενεργεί με αγάπη, τότε ξεκινά να ζει ουσιαστικά, ελεύθερα, σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις και πιστεύω. Όταν αγαπά κάποιος όχι επειδή είναι υποχρέωσή του, αλλά ευχαρίστηση και φυσική κατάσταση της ψυχής του τότε δεν είναι “μισθωτός”, ούτε “δούλος”, αλλά είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που ζει αγαπώντας και μοιάζει στο Θεό, ανήκει δηλαδή στην ανώτατη βαθμίδα της ηθικής ωρίμανσης όπως ορίζεται στην διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής.

Σπύρος Αργ., Γ1 : Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο καθένας πρέπει να έχει αγάπη, γενικά αυτό το αγαθό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα αγαθά. Όποιος δηλαδή έχει χαρίσματα, γνώσεις, πίστη, αλλά δεν έχει αγάπη, είναι ένα τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι δούλος του Θεού, δηλαδή να δρα με βάση τα λόγια Του, όπως είπε, “αγαπάτε αλλήλους”. Τότε ελευθερώνεται και γίνεται “υιός του Θεού”.​

Μανόλης Κ., Γ1 : Ο άνθρωπος ανεξάρτητα αν κατέχει όλα τα προτερήματα του κόσμου, αν έχει όλα τα αγαθα που χρειάζεται, αν δεν έχει αγάπη δεν είναι ολοκληρωμένος. Μόνο με την αγ΄παη πλάθονται σω ωστά και ολοκληρωμένα άτομα. Η αγ΄παη αποτελεί το βασικότερο πνευματικό αγαθό. Μέσα στο κείμενο, αν κάποιος δρα επειδή φοβάται, είναι “δούλος”, αν θέλει ανταλλάγματα για την αγάπη που δείχνει χαρακτηρίζεται “μισθωτός”, αν όμως έχει την αγάπη αποκλειστικά ως κίνητρο τότε ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα ηθικής ωρίμανσης, του “υιού του Θεού”. ​