Λειτουργικότητα του κρέβατου στο Παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι

Παρουσίαση από τη Φανερούλα Μ., Β2.

https://tackk.com/hsvy41

κρέββατος καλύμνικου σπιτιού2