Αθλήματα – Μια παρουσίαση για την αναρρίχηση στην Κάλυμνο

από την Ειρήνη Τσ., Γ3 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Knitting our Common European Future with the threads of our national culture”. Την ευχαριστούμε θερμά.

https://docs.google.com/presentation/d/1ZqscxxQxswL4vpE_gIHKHyeXl6HC4dgNwQtIV4zgUlw/embed?start=false&loop=false&delayms=3000“>