Πώς να δημιουργήσουμε μία επιτυχημένη δραματοποιημένη διδασκαλία.

δραματοποιημένο δράμα εξώφυλλο εικόνα1

http://issuu.com/irenepat/docs/creative_drama_ebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )