Τα infographics ως εργαλείο διδασκαλίας

Ως infographics ορίζονται συνήθως κάθετες γραφικές αναπαραστάσεις που με τη χρήση εικόνων και κειμένου συμπυκνώνουν σύνθετες πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές τα συναντάμε στα social media, κατά πόσο όμως μπορούν να είναι χρήσιμα στην διδασκαλία;

Οι μαθητές τα γνωρίζουν αλλά έχουν την αίσθηση ότι δεν μπορούν να φτιάξουν ένα. Παρόλα αυτά τα infographic αποτελούν μια γραμμική αφήγηση στην οποία μπορούν να παρατεθούν επιχειρήματα όπως σε μια εργασία.

 Τα infographics πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διαβάζονται γρήγορα. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε μικρά κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και η «ιστορία» να λέγεται με σαφήνεια, αρκετά συνοπτικά και αρκετά ελκυστικά ώστε να κάνει τον κόσμο να το διαβάσει. Το άρθρο παρουσιάζει μια περίπτωση δημιουργίας και χρήσης infographic στην τάξη με τη χρήση του προγράμματος Piktochart.

Ετικέττες: infographic, Piktochart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )