Σύννεφο από λέξεις! www.wordle.net/

Ευχαριστούμε θερμά την Μαριάνθη Αθανασιάδου για τις οδηγίες του εργαλείου ιστού που μας παρέχει. Θα το δοκιμάσουμε σε πρώτη ευκαιρία!

Marianthi Athanasiadou:
Οδηγίες για το Wordle:

Στο δικτυακό τόπο
http://www.wordle.net/
1.
Επιλέξτε από το οριζόντιο μενού το Create.
2. Αντιγράψτε τις λέξεις από το κοινόχρηστο έγγραφο και επικολήστε.
3. Πατήστε από κάτω το κουμπί Go
4. Mε το κουμπί Randomize μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Font, Layour, Colour και να τροποποιήσετε την εμφάνιση που έχει το σύννεφο σας.
Αφού ολοκληρώσετε, να αντιγράψετε τον κώδικα  που εμφανίζεται  κάτω από την επιλογή “Paste this code into your blog…

Wordle – Beautiful Word Clouds
Wordle is a toy for generating “word clouds” from text that you provide. The clouds give greater prominence to words …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture