Σχολική και Κοινωνική Ζωή, παρουσίαση για οδηγίες πρότζεκτ Α’ Γυμνασίου, 2013-2014

Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΣ Σχολική και Κοινωνική Ζωή
SKZ-PDF

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/CE%B7.pdf

project-111005120530-phpapp01

http://1gym-kerats.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/M_images/ergasia.pdfhttp://1gym-

kerats.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/M_images/ergasia.pdf

PROJECT-EXAMPLE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s