Ένα ερωτηματολόγιο για το Project “Σχολική και Κοινωνική Ζωή” της Α’ Γυμνασίου

https://docs.google.com/forms/d/1YF67tl09l_WmCNW13NFRh-ZfbmWmPs31J0u6OxZkyCI/viewform

Το σχολείο ως Κοινότητα

Το σχολείο ως κοινότητα - Ανήκουμε στην ομάδα

Το σχολείο μας ως κοινότητα – Ανήκουμε στην ομάδα (Σχέδιο Εργασίας 1)

https://docs.google.com/forms/d/1YF67tl09l_WmCNW13NFRh-ZfbmWmPs31J0u6OxZkyCI/viewform

Το σχολείο ως Κοινότητα : Ανήκουμε στην ομάδα

Φύλλο εργασίας ομάδας

https://docs.google.com/forms/d/1YF67tl09l_WmCNW13NFRh-ZfbmWmPs31J0u6OxZkyCI/viewform

Το σχολείο ως Κοινότητα : Ανήκουμε στην ομάδα

Φύλλο εργασίας ομάδας

Top of Form

Ομάδα 1: *

Προσωπικά Στοιχεία

 •  Μέλος 1 – Ονοματεπώνυμο – email
 •  Προσόντα :
 •  α:
 •  β :
 •  Αδυναμίες :
 •  α :
 •  β :
 •  Ενδιαφέροντα :
 •  α :
 •  β :
 •  γ :
 •  Άλλο: 

Μέλος 2 : Ονοματεπώνυμο – email : *

 •  Προσόντα :
 •  α :
 •  β :
 •  Αδυναμίες :
 •  α:
 •  β :
 •  Ενδιαφέροντα :
 •  α :
 •  β :
 •  γ:

Μέλος 3 : Ονοματεπώνυμο – email : *

 •  Προσόντα :
 •  α :
 •  β :
 •  Αδυναμίες :
 •  α :
 •  β :
 •  Ενδιαφέροντα :
 •  α :
 •  β :
 •  γ :

Μέλος 4 : Ονοματεπώνυμο – email : *

 •  Προσόντα :
 •  α :
 •  β :
 •  Αδυναμίες  :
 •  α :
 •  β :
 •  Ενδιαφέροντα :
 •  α :
 •  β :
 •  γ :

Μέλος 5 : Ονοματεπώνυμο : Email : *

 •  Προσόντα :
 •  α :
 •  β :
 •  Αδυναμίες :
 •  α :
 •  β :
 •  Ενδιαφέροντα :
 •  α :
 •  β :
 •  γ :

Πόσο εύκολο ήταν να καταγράψεις τα στοιχεία του εαυτού σου; *

Διαλέξτε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την ευκολία ή δυσκολία έχοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη δυσκολία εκφράζεται με τον αριθμό ένα και η μεγαλύτερη ευκολία με το πέντε

5

,.

πάρα πολύ εύκολο

Επηρέασε το γεγονός ότι θα ακούσουν όλοι τί θα πεις, τις απαντήσεις σου; *

 •  ναι
 •  όχι
 •  ελάχιστα
 •  πάρα πολύ
 •  ναι
 •  λίγο
 •  πάρα πολύ
 •  καθόλου

Ανακάλυψες σημαντικές διαφορές στην γνώμη σου για κάποιο πρόσωπο σε όσα άκουσες γι’ αυτόν; *

 •  ναι
 •  όχι
 •  λίγο
 •  καθόλου
 •  ταυτίζεται

Ταιριάζει η εικόνα μου με αυτή που έχουν σχηματίσει για μένα οι άλλοι; *

Πώς αισθάνεσαι που μοιράστηκες στοιχεία του εαυτού σου με την ομάδα σου και την τάξη γενικά; *

Αισθάνομαι ότι όσα έμαθα για τα μέλη της ομάδας μου με βοηθούν να νοιώσω ότι : *

 •  ανήκω στην ομάδα;
 •  νοιώθω ότι είμαι σημαντικό μέλος της;
 •  Μπορώ να αποδεχθώ τις απόψεις και επιλογές των συμμαθητών μου όταν είναι διαφορετικές από τις δικές μου;
 •  μπορεί η ομάδα μου να αναδείξει τα χαρίσματά μου;
 •  μπορώ να μοιραστώ κοινές  ανησυχίες, σκέψεις, συναισθήματα σε ζητήματα που αφορούν την ομάδα μου και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα;
 •  μπορώ να εμπλέκομαι ενεργά στη λήψη αποφάσεων;
 •  να καλλιεργήσω το αίσθημα της εμπιστοσύνης στην ομάδα μου;
 •  μπορώ να καλλιεργήσω το αίσθημα της ευθύνης για θέματα/ δράσεις που αφορούν την ομάδα/τάξη/σχολείο/κοινωνικό σύνολο;
 •  να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες και ενεργό ρόλο στη διαχείριση θεμάτων της ομάδας/τάξης/σχολείου μου;
 •  να γίνομαι καλύτερος από ό,τι είμαι;
 •  να συντελώ να γίνεται καλύτερη η ομάδα/τάξη/ κοινωνία που ζω;

Ποια στοιχεία θέλω να αλλάξουν/ βελτιωθούν φέτος στην τάξη μου; *

Προτάσεις και αλλαγές που θα βελτιώσουν τη ζωή μου στην τάξη μου

 •  διακόσμηση:
 •  ιδέα 1:
 •  ιδέα 2:
 •  χρώματα :
 •  ιδέα 1 :
 •  ιδέα 2:
 •  διάταξη θρανίων/ σχήμα:
 •  α:
 •  β:
 •  γ :
 •  Άλλο: 

Ποιον θεωρώ ιδανικό δάσκαλο; Τι θέλω να αλλάξει στην δασκάλα μου; (τρόπος διδασκαλίας, συμπεριφοράς στη σχέση της με μαθητές, κοινοί στόχοι) *

Γράψτε πώς σκέπτεστε ότι είναι ο ιδανικός δάσκαλος, τί θέλετε να αλλάξει στη δασκάλα που κάνει το μάθημα που διδάσκεστε, τις σχέσεις που θέλετε να έχετε μαζί της σε μια παράγραφο 200 λέξεις το πολύ.

Ποιος είναι ο ιδανικός μαθητής/μαθήτρια για σας; ποιες σχέσεις έχουν οι μαθητές μεταξύ τους ή πρέπει να έχουν; ποιους κανόνες συμπεριφοράς συμφωνείτε ότι πρέπει να βάλουμε στην ομάδα για να λειτουργεί ικανοποιητικά; *

Γράψτε μια παράγραφο 200 το πολύ λέξεων που να απαντά στην ερώτηση.

 Συμβόλαιο λειτουργίας της ομάδας μας *

Βάλτε ένα ν στους κανόνες θέλετε να ισχύουν για να λειτουργεί η ομάδα μας σωστά

 •  σεβασμός στο συμμαθητή μου/ συμμαθήτριά μου
 •  ελευθερία στην έκφραση λόγου
 •  μιλάει ένας – ακούμε όλοι
 •  υπερασπίζομαι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μελών της ομάδας και της τάξης
 •  οι αποφάσεις παίρνονται αφού ακούσουμε όλους και συμφωνήσουμε να ακολουθήσουμε λογικές και ηθικές σκέψεις και προτάσεις
 •  Δεν φέρνουμε φαγητό ή νερό στην τάξη
 •  Δεν ρίχνουμε ούτε αφήνουμε σκουπίδια
 •  Τακτοποιούμε την τάξη πριν φύγουμε
 •  Δεν ειρωνευόμαστε τους συμμαθητές μας
 •  Όχι βία, επιθετικότητα, συγκρούσεις, διακρίσεις

Προτείνετε λογικές συνέπειες όταν τα μέλη συνεργάζονται/ δεν συνεργάζονται στην ομάδα*

Γράψτε ένα κείμενο μέχρι 200 το πολύ λέξεις που να προτείνετε ποινές και αμοιβές στην καλή ή κακή συνεργασία των μελών της ομάδας, έχοντας υπόψιν ότι θα εφαρμοστούν στην πράξη όταν θα συμφωνήσουμε να ισχύσουν οι σπουδαιότερες από αυτές.

Πώς σου φάνηκε το ερωτηματολόγιο; Βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου εργασίας του πρότζεκτ; Προτάσεις για καλύτερα αποτελέσματα *

Γράψτε ένα κείμενο 100 περίπου λέξεων που να απαντά στην ερώτηση – Αξιολογήστε το φύλλο εργασίας που σας δοθηκε

Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.