Φτιάξτε στον διαδραστικό σας πίνακα έναν επικοινωνιακό “τοίχο”, πόστερ/σχεδιάγραμμα σε κάθε σας μάθημα. Απολαύστε το!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

<