Οδηγίες να δημιουργήσετε ένα υπέροχο διαδικτυακό πόστερ/ σχεδιάγραμμα μαθήματος. Διασκεδάστε μαθαίνοντας! (Artskills.com)

ideabookhttps://www.artskills.com/images/stories/pdfs/artskills_poster_handbook.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=pDo8Etkiqyg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting usin