Ιστοσελίδες, Πηγές, Σύνδεσμοι, οδηγίες χρήσης για διαδικτυακά εργαλεία και προγράμματα.

Σας δημοσιεύουμε το διαδραστικό πίνακα που δημιουργήσαμε στο padlet.com για να χρησιμοποιήσετε κι εσείς στη δική σας εργασιακή ιδιόητα. Ευχόμαστε να τα βρείτε εύχρηστα και χρήσιμα.

Made with Padlet