Η τελική εργασία της ομάδας “Τοπικές Γεύσεις των Σερρών”, υποομάδας της κοινότητας Google+ : Γεωγραφία Γεύσεων των Σερρών! Απολαύστε τις παίζοντας!!!

στο σεμινάριο “Κοινωνικά Δίκτυα”, του διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Σχολικό Δίκτυο. Προτάσεις που ταξιδεύουν τις αισθήσεις μας. Εργάστηκαν οι : Μαρία Κοζυράκη, Φωτεινή Νταή, Σοφία Φελλαχίδου, Καλλιόπη Λαζαρίδου, Μαρία Πάνου

topikes geuseis serronhttp://padlet.com/wall/b57ol21f52

γαυρος λαδορίγανη, σέρρες

χασλαμάς Σερρών

Γεωγραφία της Γεύσης – Σέρρες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo