Εργαλεία για το διαδίκτυο – για μαθητές και καθηγητές – για μια μάθηση συναρπαστική!!!

http://www.slideshare.net/MsBlazic/online-testing-10072091

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )