Εκπαιδευτική μηχανή αναζήτησης που παρουσιάζει κάθε έννοια σαν μία διαδραστική οπτική διεπαφή

Επιτρέπει στους μαθητές να καταλάβουν γρήγορα σημαντικές έννοιες, βασικά στοιχεία και τις σχέσεις μεταξύ τους!!! Δείτε πώς λειτουργεί!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )