ΔΚΕΕ και Σχολικό Δίκτυο 2013 : Κοινωνικά Δίκτυα – Η εργασία της ομάδας google+

koinonika diktya- omadagoogle+http://www.thinglink.com/scene/401444778740285441

και σε ηλεκτρονικό βιβλίο : http://www.flipsnack.com/7E7A9C6BDC9/f7nqxea8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )