ΔΚΕΕ και Σχολικό Δίκτυο 2013 : Κοινωνικά Δίκτυα – Ομάδα του tweeter: Τιτιβίζοντας για την ενδοσχολική βία. Απολαύστε το, διδαχθείτε, προφυλαχθείτε, διαδράστε!

twitter-endosxolikivia

“Τιτιβίζοντας μαχόμαστε την ενδοσχολική βία!”

…”τιτιβίζοντας μαχόμαστε την ενδοσχολική βία!”
Η όξυνση του προβλήματος της βίας στα σχολεία της Ευρώπης οδήγησε στην δημιουργία ομάδων αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιπλέον έχει οριστεί και συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα (6 Μαρτίου) κατά της ενδοσχολικής βίας.

Την τελευταία διετία, κατά περίπτωση αυξάνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ μαθητών, τόσο στο δικό μας σχολείο, όσο και στο κοντινό συγκρότημα. Γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος
Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτή εμφανίζεται με τη σύσταση ¨συμμορίας¨ και την έμπρακτη άσκηση βίας τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο μεταξύ παιδιών από διαφορετικά σχολεία. Επίσης μεγαλύτερα παιδιά απειλούν και φοβίζουν τους μικρούς μαθητές, ειδικά πριν τις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων για να εξασφαλίσουν την εκλογή συγκεκριμένων μαθητών.
Τις περισσότερες φορές όμως, παίρνει τη μορφή ρατσισμού, ξενοφοβίας και περιθωριοποίησης αδύναμων μαθητών ή όλο και περισσότερο διαδικτυακής βίας μεταξύ των παιδιών.
Είναι ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι το πρόβλημα και να δραστηριοποιηθούμε για την επίλυσή του. Στόχος μας η εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών, η δικτύωση των γειτονικών σχολείων, η επικοινωνία με τους γονείς και με φορείς ψυχολογικής στήριξης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα κοινωνικά δίκτυα,τα οποία ήδη κάποιοι γονείς τα χρησιμοποιούν, για αναφορά και καταγραφή των περιστατικών, την άμεση εμπλοκή των μαθητών, όχι μόνο στην καταγραφή αντίστοιχων συμβάντων, αλλά κυρίως στην επίλυσή τους με την ανάληψη ρόλων.

Εκπαιδευτικό πρόβλημα/ανάγκη
Στόχοι – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
1.Να ενημερωθούμε ως εκπαιδευτικοί για τους τρόπους αντιμετώπισης, για τους φορείς στους οποίους θα απευθυνθούμε και να μάθουμε την κείμενη νομοθεσία, ώστε οι πρωτοβουλίες μας να καλύπτονται από τον νόμο.\
2.Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών της γειτονιάς-συνοικίας για να καταγράφονται τα συμβάντα, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα βίας που εμφανίζονται στα σχολεία μας και να παρέχουμε βοήθεια και στήριξη στα θύματα της ενδοσχολικής βίας
3.Να ανοίξουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των γονέων
4.Να προσεγγίσουμε τα παιδιά μέσα από το «δικό» τους τρόπο επικοινωνίας αποδεικνύοντας ότι η σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι σημαντική

5.Να συνδέσουμε τους γονείς και τους μαθητές με επίσημους φορείς οι οποίοι καταγράφουν τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και έχουν την δυνατότητα παροχής βοήθειας τόσο ψυχολογικής όσο και νομικής κάλυψης.
6.Να εμπλέξουμε και τα παιδιά, ώστε μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης, της ανάληψης ευθυνών, της ενσυναίσθησης και της καταγραφής περιπτώσεων που συμβαίνουν στο σχολικό τους περιβάλλον να βοηθήσουν να μειωθεί το πρόβλημα και να τεθεί η βάση για ένα υγιές σχολείο με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού και του σεβασμού του άλλου ως ξεχωριστή προσωπικότητα.

8.Να δημιουργηθεί ταινία μικρού μήκους με θέμα την ενδοσχολική βία με την οποία θα ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και τους καθηγητές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
7.Να δημιουργηθεί ομάδα διαμεσολαβητών από τους μαθητές σε κάθε σχολείο οι οποίοι θα μεσολαβούν μεταξύ των διαπληκτιζόμενων-αντιμαχόμενων μαθητών ή ομάδων πριν το θέμα φτάσει στο σύλλογο διδασκόντων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
•Να κατανοήσουν την αξία του άλλου ανθρώπου ως μοναδικού προσώπου και την ανάγκη σεβασμού της ιδιαιτερότητας του άλλου στο χώρο του σχολείου
•Να κινητοποιηθούν αναλαμβάνοντας στα πλαίσια του σχολείου συγκεκριμένες πρωτοβουλίες –δράσεις
•Να ενταχθούν στο σχέδιο δράσης όλοι οι μαθητές του σχολείου με ενεργή συμμετοχή
•Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε φαινόμενα σχολικής βίας καταπολεμώντας έμπρακτα την προβληματική

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
•Να κατανοήσουν την αξία του άλλου ανθρώπου ως μοναδικού προσώπου και την ανάγκη σεβασμού της ιδιαιτερότητας του άλλου στο χώρο του σχολείου
•Να κινητοποιηθούν αναλαμβάνοντας στα πλαίσια του σχολείου συγκεκριμένες πρωτοβουλίες –δράσεις

Ομάδα στόχος – ανάγκες
Θα δημιουργηθεί μια ομάδα εκπαιδευτικών με μέλη της τους εκπαιδευτικούς των διπλανών σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί ως συντονιστές των μαθητών στα σχολεία τους θα οργανώσουν με τη σειρά τους υποομάδες μαθητών δράσης. Οι ομάδες αυτές θα είναι αντίστοιχες αμάδες στο twitter
Γνωστικό Αντικείμενο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Έχει και διασύνδεση με:
•Νεοελληνική Γλώσσα,
•Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
•Ξένες γλώσσες
•Θρησκευτικά
•Εικαστικά
Πληροφορική

Μοντέλο διδασκαλίας- διδακτικές τεχνικέ
ς
Ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας
τα παιδιά κοινωνικοποιούνται συνεργάζονται
οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
αυτενέργεια και δημιουργία,
η κριτική ικανότητα των μαθητών.

Θα δημιουργηθούν τέσσερις διαφορετικές λίστες/ομάδες
α)για τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας,
β)για τους γονείς

γ) για τους μαθητές
δ)μια κοινότητα “συμβούλων –διαμεσολαβητών» και ειδικών επιστημόνων

Επιλογή περιβάλλοντος
TWITTER
Αποτελεί μια ενεργή κοινότητα που θα διατηρεί πάντα την προσοχή των μαθητών.
Η πρόσβαση είναι εύκολη, γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν σύνδεση internet στο σπίτι, έχουν όλα όμως πρόσβαση στο Twitter, μέσω του κινητού τους.
Το περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα θετικά των μικροϊστολογίων και βοηθά έτσι στην επικοινωνία στην ανάπτυξη κριτικής, στη βελτίωση της παραγωγής λόγου, στην ανάπτυξη της επιλεκτικής και συνθετικής ικανότητας και στη διαμόρφωση μιας σοβαρής συνεργασίας με την κοινότητα

Εργαλεία – πόροι
1.Βίντεο,
2.Άρθρα από το διαδίκτυο
3.Συμβουλές από δίκτυα που ήδη υπάρχουν κατά της βίας,
4.Χρήση των αντιστοίχων link στο saferinternet ή sch,
5.Ταινίες
6.Βιβλία σχετικά με τη σχολική βία. (Πιθανή αξιοποίηση της σχολικής ή κάποιας άλλης δημόσιας βιβλιοθήκης.)
7.Βιντεοκάμερα,
8. Πρόγραμμα επεξεργασίας βιντεο (για μοντάζ)

Αξιολόγηση
Α)Αναγνώριση της μείωσης του προβλήματος με τη συνεχή παρατήρηση της σχολικής πραγματικότητας από την μεριά των ενηλίκων

Β)Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης

Εκπαιδευτικοί και μαθητές συμπληρώνουν ατομικά ένα ημερολόγιο συναισθημάτων και ένα φύλλο αξιολόγησης του προγράμματος και αυτοαξιολόγησης της δικής τους εμπλοκής σε αυτό στο google form,
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

Η υπέροχη παρουσίαση βρίσκεται στον ιστότοπο : http://prezi.com/mmei40uyokfk/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την τεράστια ωφέλεια που παρέχουν με την πολλαπλή ενημέρωση γονέων, μαθητών και καθηγητών για τα τόσο νευραλγικά θέματα, της ενδοσχολικής βίας και της αντιμετώπισής της όσο και για την ασφαλή χρήση στην εκπαίδευση του κοινωνικού Δικτύου του Twitter. Ευχαριστούμε επίσης θερμά και τους διοργανωτές του σεμιναρίου για την υπέροχη και μοναδική αυτή ευκαιρία να μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε με τόσο σύγχρονους και συναρπαστικούς τρόπους και μεθόδους.