ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

http://www.antibaro.gr/article/6553

Όταν ερευνούμε επιμελώς την Ιστορία βρίσκουμε απαντήσεις στους αποδομητές. Αυτό κάνει το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις του Γιώργου Καραμπελιά που αναφέρεται στον ως άνω σύνδεσμο.

Από τον κύριο Κουμαρόπουλο Στέφανο παραχωρήθηκε το παρόν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )