Ένα καταπληκτικό βιβλίο για να μάθετε να παίζετε μαθαίνοντας ή να μαθαίνετε παίζοντας! Δοκιμάστε το μαθητές και καθηγητές!

σε έγγραφο word

scratchplaybook

και σε έγγραφο pdf

scratchplaybook

scratchbook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture