Ύλη απολυτηρίων Λυκείου 2016

ύλη εξετάσεων γ΄λυκείου

σ. 16 – Όραμα εκκλησίας

σ. 29 – 30 – Ορισμοί όρων : δόγμα, εντολές, πνευματικός άνθρωπος, μυστήρια

σ. 30 – όλο : εξομολόγηση – συγχώρηση – συνείδηση

σ. 36 – 39 – κίνητρα, Βαθμίδες Ηθικής Ωριμότητας

σ. 43 – 45 – ελευθερία – προτάσεις ορθόδοξης θεώρησης της ελευθερίας

σ. 90 – τελευταία παράγραφος,

σ. 91 – 92 – όλο 2 φύλα

σ.  95 – θεμελιώδεις άξονες της οικογένειας,

σ. 96-99 όλο

σ. 134 – 135 – στάση ορθόδοξης ηθικής – λύσεις – προτάσεις στο πρόβλημα των ναρκωτικών

σ. 186 – 188 – ο χριστιανός μπροστά στον θάνατο [“κυρίως πιστεύουμε… ζωης αιωνίου”, σ. 187], σ. 188-189 όλο.