Ύλη Διαγωνίσματος Β’ Τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2013)

treisierarches

Ενότητα 12 : Διάταγμα των Μεδιολάνων  : ένας νέος τρόπος ανοίγεται για τους χριστιανούς

 • σελ. 45: Τι θα πει “ανεξιθρησκεία”; Ποια αίτια, θρησκευτικά και πολιτικά οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων;
 • σελ. 46, β), 47 κίτρινο πλαίσιο : “Τώρα ελεύθερα και απλά μπορεί κανείς…. η θρησκεία μειώνεται στο ελάχιστο από εμάς… “: Πότε από ποιους και πώς θεσπίστηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων; Ποιες αποφάσεις περιέχει;
 • σελ. 47, γ) : Ποιες εξελίξεις δρομολόγησαν οι αποφάσεις του διατάγματος των Μεδιολάνων;
 • σελ. 48, ερώτηση 4 : Τι πρέσβευε η αίρεση του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων χωρών; Πότε, από ποιον και γιατί καταδικάστηκε; Σε ποιες συνέπειες θα οδηγούσε η αίρεση την εκκλησία αν δεν καταδικαζόταν έγκαιρα; Δικαιολογήστε την γνώμη σας.
 • σελ. 48 : Υπογραμμίζω και θυμάμαι

Ενότητα 13 : Χριστιανισμός – Ελληνισμός : μια ιδιότυπη συνάντηση

 • σελ. 49-50 β) : Ποια είναι η προσφορά του ελληνισμού στον χριστιανισμό; (σχεδιάγραμμα)
 • σελ. 50-51 γ):  Ποιες ήταν οι επιδράσεις του χριστιανισμού στον ελληνισμό; Ποια θεωρείτε την πιο δυνατή; δικαιολογήστε τη γνώμη σας.
 • σελ. 52 : Υπογραμμίζω και θυμάμαι

Ενότητα 14 : Αιρέσεις : εσωτερική πληγή της Εκκλησίας

 • σελ. 53 : Τι είναι η αίρεση; Ποια αίτια την δημιουργούν; Ποιες θεμελιώδεις αλήθειες αμφισβήτησαν σε σχέση με την Αγία Τριάδα και το πρόσωπο του Χριστού;
 • σελ. 53 – 54 β) : Ποιες χριστολογικές αιρέσεις γνωρίζετε; Ποιόν βασικό κίνδυνο δημιουργούν όταν τις υιοθετήσουμε;
 • Ποιες Τριαδολογικές αιρέσεις γνωρίζετε; Τι επιπτώσεις θα έχουμε στην πίστη μας αν τις υιοθετήσουμε; (τετράδιο)
 • σελ. 54-55, γ): Ποιες επιπτώσεις δημιουργήθηκαν εξ αιτίας των αιρέσεων α) στον εκκλησιαστικό χώρο, β) στη βυζαντινή αυτοκρατορία;
 • Στην φωτοτυπία του Πιστεύω, μπορείτε να εντοπίσετε τις φράσεις που πολεμούν τις τριαδολογικές και χριστολογικές αιρέσεις που διδαχτήκαμε;
 • σελ. 55 : Υπογραμμίζω και θυμάμαι

Ενότητα 15: Μέγας Αθανάσιος : αγωνιστής της ορθής πίστης

 • σελ. 58-59, β): Η διδασκαλία και ο αγώνας του Μεγάλου Αθανασίου για την επικράτηση της αλήθειας
 • σελ. 59 : Υπογραμμίζω και θυμάμαι

Ενότητα 16: Μέγας Βασίλειος : ένας κορυφαίος ηγέτης

 • σελ. 62-63 : β) Ένας Ιεράρχης απέναντι στον κόσμο της αδικίας (κείμενο)
 • σελ. 63: γ) Οι επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου : εικόνα ενός μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας
 • σελ. 64 : Υπογραμμίζω και θυμάμαι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: