Ύλη του Διαγωνίσματος Α΄Τριμήνου της Γ΄ Γυμνασίου 2015

Ύλη του Διαγωνίσματος Α΄Τριμήνου της Γ΄ Γυμνασίου 2015

  1. σελ. 12, α
  2. σελ. 13, γ
  3. σελ. 15, α
  4. σελ. 16, γ
  5. σελ. 18, α
  6. σελ. 19, γ
  7. σελ. 21, α
  8. σελ. 22, γ, και μπεζ πλαίσια-κείμενα, όραμα Πέτρου, φωτισμός αξιωματούχου Βασίλισσας Αιθιόπων

διαγωνίσματα3