Ύλη Διαγωνισμάτων Α’ Τριμήνου της Α’ Γυμνασίου (2013)

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Σελ. 13 :  Τι σημαίνει “Διαθήκη” στην Αγία Γραφή και τί είναι ο “Κανών”;

Σελ. 14:   Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης; Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν;

Σελ. 15:  Τι σημαίνει “αποκάλυψη”; Ποιος τί σε ποιον αποκάλυψε; Γιατί η Παλαιά Διαθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους χριστιανούς; Ποια θέση έχει στη χριστιανική λατρεία η Παλαιά Διαθήκη;

Σελ. 18:  Ο Θεός στο κέντρο της ζωής και της καρδιάς τους. Τι σημαίνει “θεόπνευστος”;

Σελ. 19: Μιλώντας για το Θεό με ανθρώπινα λόγια! ( με σύμβολα και εικόνες, με  ανθρωπομορφικές εκφράσεις μεταδίδουν τις θεόπνευστες αλήθειες). Τι θα πει “ανθρωπομορφικές εκφράσεις;

Σελ. 130: Η ιστορία της Γενέσεως και η ερμηνεία της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό. Θεολογικές αλήθειες (σ. 132). Ποιον όρο  προτιμώ : Δημιουργία ή Περιβάλλον και γιατί; Τι σημαίνει “καλά λίαν”; Τι σημαίνει σταδιακή δημιουργία; Έχει σχέση με την εξέλιξη;

Σελ. 131:  Σχέση επιστήμης και θεολογίας = συνεργάζονται αρμονικά.

Σελ. 134-135 : α, β, δ : Η Δημιουργία του Ανθρώπου από τον Θεό. Τι σημαίνει : “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν”; Ποιο είναι το τριπλό αξίωμα του Χριστού που είχε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο; Από πού προέρχεται; Ποια σημασία έχει η δημιουργία ανδρός και γυναικός; Ποια η θέση της γυναίκας στην δημιουργία του ανθρώπου; Πού φαίνεται στο κείμενο; (Ιερολογία του Γάμου)

Σελ. 139 – 140 : Η πτώση του ανθρώπου – συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος – Πρωτευαγγέλιο – Στάδια της αμαρτίας και θεραπεία τους.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: