Ύλη Διαγωνίσματος Γ’ Γυμνασίου για το πρώτο τετράμηνο – 2018-2019

Ύλη Διαγωνίσματος Γ’ Γυμνασίου για το πρώτο τετράμηνο – 10-11-12/12/2018

διαγωνίσματα

σελ. 9 – Παράγραφος “Αποτέλεσμα… Εσθονίας” και Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ορθοδοξίας
σελ. 12 – Ορισμός για Προτεσταντισμό
σελ. 14 – Διαφορές χριστιανικών ομολογιών
σελ. 16 – Χριστιανική Αρχιτεκτονική μόνο της Ορθοδοξίας
σελ. 20-22 – Χριστιανική Μουσική, Θεία Ευχαριστία οι ορθόδοξες αναφορές.
σελ. 38 – Η Εκκλησία στο δημόσιο χώρο μιμείται το Χριστό “Ο ίδιος ο Χριστός… κοσμοθεωρήσεων”.
σελ. 44-45 : Σεβασμός στον άλλο στο Χριστιανισμό, τα υπογραμμισμένα και την άσκηση στην τάξη.