Ύλη Διαγωνίσματος Α’ Τριμήνου (2013)

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Γ’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εν. 1 : Ορισμός Ιστορίας – Προϋποθέσεις για έγκυρη ιστορική έρευνα, σελ. 10 – Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

Εν. 2, σελ. 12 : Ορισμός Εκκλησίας, Σκοπός του έργου του Χριστού, σελ. 13, β : πορεία της εκκλησίας μέσα στον κόσμο, σελ. 13, γ. Πηγές εκκλησιαστικής Ιστορίας

Εν. 3 , σελ. 16, γ: Το άγιο Πνεύμα στην Ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων – σημασία της ανάστασης στην Πεντηκοστή – η έννοια της ελευθερίας και η σχέση της με το άγιο Πνεύμα. Υπογραμμίζω και θυμάμαι.

Εν. 4, σελ. 18 α, 19 γ : Η παράδοση της πρώτης κοινότητας ζητούμενο και σήμερα – πού εφαρμόζονται σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης κοινότητας της εκκλησίας; σελ. 20 : Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

Εν. 5 : Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών. σελ. 22.β. Ο Στέφανος στην απολογία του…. 27 Δεκεμβρίου, σελ. 23. Το όραμα του Αποστόλου Πέτρου, Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων….την τοπική χριστιανική Εκκλησία.

Εν. 6:  Η μεταστροφή του Παύλου – Άνοιγμα του χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο. Σελ. 25. Ο Σαούλ γεννήθηκε…. ζητούσαν καταφύγιο. Σελ. 26-27: γ) Το 47μ.Χ. η Εκκλησία  της Αντιοχείας …κατευθυνθούν στο Ικόνιο (Πρξ. 13,13-52), Είχαν περάσει…για να βρεθεί μια λύση. (Ή τη φωτοτυπία με το βιογραφικό του Αποστόλου Παύλου).

Εν. 7: Η Αποστολική Σύνοδος. σελ. 29. α, σελ. 30 δεύτερο μπεζ πλαίσιο, Οι απόστολοι… σωστό – έντονα γράμματα), γ. Η σημασία της συνόδου. Χαρακτηριστικά της, σπουδαιότητά της, Υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 31.

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: