Ύλη Διαγωνίσματος Γ' Γυμνασίου στα Θρησκευτικά – Α' Τετράμηνο 2020

Ο Χριστός η ελπίδα του κόσμου

σελ. 107 – 108

σελ. 110 – 111 : Μακαρισμοί – Χαρακτηριστικά των αξίων πολιτών της Βασιλείας του Θεού

σελ. 112, 113, 114 : Μόνο τα υπογραμμισμένα

σελ. 115 : Ο ύμνος της αγάπης

σελ. 116 : Αγάπη για όλους

σελ. 117 : Ο Χριστός σώζει όλους όσους το θέλουν

σελ. 118 : Θεολογία και οικολογικά προβλήματα