Διαγώνισμα ΚΠΑ Γ’ Γυμνασίου – Α’ Τετραμήνου 2018

Μελετήστε μαζί μας ένα προσχέδιο διαγωνίσματος για το Μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ’  Γυμνασίου την εξεταστική περίοδο του Α’ Τετραμήνου και ωφεληθείτε με την συγκέντρωση των πιο σπουδαίων στοιχείων του μαθήματος.

Padlet上的创作