Ύλη απολυτηρίων εξετάσεων 2016

ύλη εξετάσεων γ΄ γυμνασίου

σ. 12 – Ορισμός έννοιας Εκκλησίας και σκοπός της

σ. 16 – γ΄ ρόλος Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία

σ. 18 – α, σ. 19, γ

σ. 23 – Όραμα αποστόλου Πέτρου, σ. 22 – γ

σ. 30 – 31 – γ΄ σημασία αποστολικής συνόδου

σ. 32 – 33 – α΄ απόστολος Παύλος στην Ελλάδα, β΄ περιοδεία

σ. 36 – 37 –  β΄ διωγμοί

σ. 39 – 40 – α, β, γ

σ. 47 – 48 – συνέπειες διατάγματος ανεξιθρησκείας

σ. 49 – 51 – β, γ΄ χριστιανισμός – ελληνισμός

σ. 53 – 55 – α, β, γ΄

σ. 65 – άσκηση ορισμός, σ. 66 – 67 συμβολή μοναχισμού στον κόσμο

σ. 70 – 71 – θεολογία για τον Ιησού Χριστό, β΄γ΄

σ. 74 – 75 –  γ΄ εικονομαχία

σ. 79 – β και γ΄

σ. 103 – 104 – β και γ΄ σχίσμα

σ. 120 – β και γ΄

σ. 142 – όλη