Ύλη Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2014 για την Γ’ Γυμνασίου

Χριστός

 • Ποιος είναι ο σκοπός, οι πηγές και ο τρόπος μελέτης της Εκκλησιαστικής Ιστορίας; (σελ. 12,13)
 • Ποιος είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία από την Πεντηκοστή ως σήμερα; ( σελ. 16, υπογραμμίζω και θυμάμαι).
 • Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων αναγνωρίζετε στην εποχή μας στον τρόπο που εκφράζουμε τη χριστιανική μας ζωή; (σελ. 18, α, β, 19, γ).
 • Ποια είναι η σημασία του οράματος του αποστόλου Πέτρου για τους πιστούς της ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης;  (σελ. 22, γ).
 • α) Ποια ήταν η ζωή του αποστόλου Παύλου μετά το όραμα που είδε έξω από τη Δαμασκό; (σελ. 26 κάτω από μπεζ πλαίσιο), β) Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να αρχίσει σωστά το ορθόδοξο ιεραποστολικό έργο του φωτισμού των ανθρώπων; (σελ. 26 -27, γ).
 • Η Αποστολική Σύνοδος. σελ. 29. α, σελ. 30 δεύτερο μπεζ πλαίσιο, Οι απόστολοι… σωστό – έντονα γράμματα), γ. Η σημασία της συνόδου. Χαρακτηριστικά της, σπουδαιότητά της, Υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 31.
 • σελ. Ποια υπήρξε η σημασία της συνάντησης Ελληνισμού και Χριστιανισμού για την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού;  (σελ. 52)
 • Ποια είναι η σημασία της άσκησης και ποια η προσφορά του μοναχισμού σε όλους τους ανθρώπους; (σελ. 67 :  υπογραμμίζω και θυμάμαι
 • α) Τι είναι Σύνοδος, Οικουμενική Σύνοδος, Πανορθόδοξη σύνοδος; (σελ. 70γ). β) Τι είναι οι “όροι” ή “δόγματα”, τί οι “ιεροί κανόνες”; γ) πότε μια σύνοδος κατοχυρώνεται ως έγκυρη; (σελ. 71 – 72) Γιατί;
 • σελ. 53 : α)  Τι είναι η αίρεση; Ποια αίτια την δημιουργούν; β)Ποιες θεμελιώδεις αλήθειες αμφισβήτησαν σε σχέση με την Αγία Τριάδα και το πρόσωπο του Χριστού; γ) σελ. 54-55,  Ποιες επιπτώσεις δημιουργήθηκαν εξ αιτίας των αιρέσεων ι) στον εκκλησιαστικό χώρο, ιι) στη βυζαντινή αυτοκρατορία;
 • σελ. 48, ερώτηση 4 : Τι πρέσβευε η αίρεση του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων χωρών; Πότε, από ποιον και γιατί καταδικάστηκε; Σε ποιες συνέπειες θα οδηγούσε η αίρεση την εκκλησία αν δεν καταδικαζόταν έγκαιρα; Δικαιολογήστε την γνώμη σας.
 • Τι είναι η αίρεση της εικονομαχίας, ποια  διδασκαλία της ορθόδοξης Εκκλησίας την αντιμετωπίζει; ποια σημασία έχει για τον ορθόδοξο πιστό; (σελ. 74 – 75 γ και υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 79, β και γ).
 • α) σελ. 89. Υπογραμμίζω και θυμάμαι, εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών.
 • α. Το σχίσμα του 1054, σελ. 102, α.α, β. το σχίσμα, σελ. 103, γ. Συνέπειες του Σχίσματος σε Ανατολή και Δύση, σελ. 104, δ. Υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 105.
 • α. Τι είναι οι κρυπτοχριστιανοί, σελ. 120, β. τι είναι οι νεομάρτυρες, σελ. 120, γ. τι είναι οι εθνομάρτυρες, σελ. 120, δ. πώς οργάνωσε η εκκλησία τους υπόδουλους έλληνες και πώς φρόντισε για την παιδεία τους; (σελ. 120-121).
 • α. Αυτοκέφαλο Ελληνικής Εκκλησίας, σελ. 127, υπογραμμίζω και θυμάμαι. β. Η ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο, υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 139.