Ύλη Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2013 για την Γ’ Γυμνασίου

Χριστός1. Η Αποστολική Σύνοδος. σελ. 29. α, σελ. 30 δεύτερο μπεζ πλαίσιο, Οι απόστολοι… σωστό – έντονα γράμματα), γ. Η σημασία της συνόδου. Χαρακτηριστικά της, σπουδαιότητά της, Υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 31.

2. σελ. 49-50  : Ποια είναι η προσφορά του ελληνισμού στον χριστιανισμό; (σχεδιάγραμμα)

3. σελ. 50-51 :  Ποιες ήταν οι επιδράσεις του χριστιανισμού στον ελληνισμό; Ποια θεωρείτε την πιο δυνατή; δικαιολογήστε τη γνώμη σας.

4.  Ποια είναι η σημασία της άσκησης και ποια η προσφορά του μοναχισμού σε όλους τους ανθρώπους; (σελ. 67 :  υπογραμμίζω και θυμάμαι

5.  α) Τι είναι Σύνοδος, Οικουμενική Σύνοδος, Πανορθόδοξη σύνοδος; (σελ. 70γ). β) Τι είναι οι “όροι” ή “δόγματα”, τί οι “ιεροί κανόνες”; γ) πότε μια σύνοδος κατοχυρώνεται ως έγκυρη; (σελ. 71 – 72) Γιατί;

6. σελ. 53 : Τι είναι η αίρεση; Ποια αίτια την δημιουργούν; Ποιες θεμελιώδεις αλήθειες αμφισβήτησαν σε σχέση με την Αγία Τριάδα και το πρόσωπο του Χριστού;

7. σελ. 54-55,  Ποιες επιπτώσεις δημιουργήθηκαν εξ αιτίας των αιρέσεων α) στον εκκλησιαστικό χώρο, β) στη βυζαντινή αυτοκρατορία;

8. σελ. 48, ερώτηση 4 : Τι πρέσβευε η αίρεση του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων χωρών; Πότε, από ποιον και γιατί καταδικάστηκε; Σε ποιες συνέπειες θα οδηγούσε η αίρεση την εκκλησία αν δεν καταδικαζόταν έγκαιρα; Δικαιολογήστε την γνώμη σας.

9. Τι είναι η αίρεση της εικονομαχίας, ποια  διδασκαλία της ορθόδοξης Εκκλησίας την αντιμετωπίζει; ποια σημασία έχει για τον ορθόδοξο πιστό; (σελ. 74 – 75 γ και υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 79, β και γ).

10. σελ. 85. Υπογραμμίζω και θυμάμαι, ναοδομία, εκκλησιαστικκή μουσική.

11. α) σελ. 89. Υπογραμμίζω και θυμάμαι, εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών.

12. α) Εκχριστιανισμός Δυτικής Ευρώπης, σελ. 92, υπογραμμίζω και θυμάμαι, β) άγιοι Ειρηναίος Λυώνος και Αμβρόσιος Μεδιολάνων, σελ. 95, υπογραμμίζω και θυμάμαι

13. α. Το σχίσμα του 1054, σελ. 102, α.α, β. το σχίσμα, σελ. 103, γ. Συνέπειες του Σχίσματος σε Ανατολή και Δύση, σελ. 104, δ. Υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 105.

14. α. Τι είναι οι κρυπτοχριστιανοί, σελ. 120, β. τι είναι οι νεομάρτυρες, σελ. 120, γ. τι είναι οι εθνομάρτυρες, σελ. 120, δ. πώς οργάνωσε η εκκλησία τους υπόδουλους έλληνες και πώς φρόντισε για την παιδεία τους; (σελ. 120-121).

15. α. Αυτοκέφαλο Ελληνικής Εκκλησίας, σελ. 127, υπογραμμίζω και θυμάμαι. β. Η ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο, υπογραμμίζω και θυμάμαι, σελ. 139.