Ύλη Προαγωγικών Εξετάσεων Ιουνίου 2014 – Β’ Γυμνασίου

διακοσμητικό-΄υλη β'γυμνασίου

1. α) σελ. 30 Παναγία Μητέρα του Χριστού, Πώς η Εκκλησία τιμά την Παναγία Μητέρα του Θεού; β) Τι εννοούμε με τη φράση “Βασιλεία του Θεού”; (σελ. 56, σχόλιο 1:)

2. σελ. 49 και 50 :  Γιατί ονομάζεται το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού “Θεοφάνια”;  Πώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός στη Βάπτιση του Χριστού;

3.  Οι παραβολές του Χριστού, σελ. 61, γκρι πλαίσιο

4. α) Η παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα από πολλούς ονομάζεται “παραβολή του ασώτου υιού”. Ποια από τις δυο  ονομασίες θεωρείται πιο εύστοχη και γιατί. Σελ. 66

    β. Ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής του σπλαγχνικού Σαμαρείτη; σελ. 69

5. α) Πώς αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού (σελ. 72);  β) ποια είναι η θέση της γυναίκας και του παιδιού στη Βασιλεία του Θεού (76);  γ) Μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να είναι πολίτες της Βασιλείας του Θεού (σελ. 79);

6. Η Κυριακή προσευχή και η σημασία της προσευχής για την Βασιλεία του Θεού, σελ. 80, 82, 83 :

7. Τι είναι και τί σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού; (λαδί πλαίσιο),  σελ. 87.
8. Τι δείχνουν τα θαύματα α) του παραλυτικού και του εκ γενετής τυφλού; (σελ. 91)
                                                      β) Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, σελ. 97.
                                                      γ) Μεταμόρφωση του Χριστού (σελ. 100)
                                                      δ)  ανάσταση του φίλου του Λαζάρου; σελ.  106
9. Τι δείχνουν  και τί σημαίνουν τα γεγονότα της α) Υποδοχής του Ιησού (Κυριακή των Βαΐων :  σελ. 110),  β) Μυστικού Δείπνου : σελ. 112 : ερμηνευτικά σχόλια 4 και 5, σελ. 113, το κοινωνικό Μ. Πέμπτης, βασικά στοιχεία μαθήματος, γ) της δίκης του Χριστού : σελ. 119 : ερμηνευτικά σχόλια 3 και 4,  σελ. 123 : Βασικά στοιχεία μαθήματος, δ) της Σταύρωσής Του και του θανάτου Του :  σελ. 126 : Τα λόγια του Χριστού πάνω στο σταυρό, σελ. 127 : ερμηνευτικό σχόλιο 4.
10.  εν. 32 Χριστός Ανέστη (σελ. 130, ερμηνευτικό σχόλιο 1) και 33 :  Πάσχα μέγα ( σελ. 136 : έθιμα και τελετές της Λαμπρής, σημασία τους για τους Χριστιανούς και Βασικά στοιχεία του μαθήματος).
11. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους η Ανάληψη του Χριστού (Σημασία της, σελ. 139).