Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου Β΄ Γυμνασίου 2016

ύλη β΄γυμνασίου εξετάσεις

σ. 15 – β, γ,δ, 2 α, β

σ. 16 – όλο

σ. 21 – τα έντονα γράμματα μόνο

σ. 23 – 1,2,3,4.

σ. 24 – 6

σ. 28-30 – Ερμηνευτικά σχόλια 1,4,5,6,7,8, Παναγία Μητέρα του Θεού

σ. 34 – Ερμηνευτικά σχόλια 4,6,8

σ. 35 –  Βασικά Στοιχεία

σ. 36 – 38 – β, όλο

σ. 50 – Βασικά στοιχεία μαθήματος

σ. 61 – Παραβολές – γκρί πλαίσιο μόνο

σ. 65 – 2,3,4       –        σ. 66 – Βασικά Στοιχεία

σ. 68 – 1,3,4,5    –      σ. 69 – Βασικά Στοιχεία

σ. 71 – 1,3,4,5,6  –     σ. 72 – Βασικά Στοιχεία

σ. 74 – 1,2,4        –      σ. 76 – Βασικά στοιχεία

σ. 78 – 4,5,6      –      σ. 79 – Βασικά Στοιχεία

σ. 81 – όλο                   σ. 83 – Βασικά Στοιχεία

σ. 87 – Θαύματα – πράσινο πλαίσιο μόνο

σ. 90 – 2,            –        σ. 91 – Βασικά Στοιχεία

σ. 99 – 3,4,5       –       σ. 100 – Βασικά Στοιχεία

σ. 112 – όλο         –       σ. 113 –  Βασικά Στοιχεία

σ. 119 – ερμηνευτικό σχόλιο 4

σ. 130 – 1,  σ. 136 –  όλο,   σ. 139  Βασικά Στοιχεία