Ύλη Προαγωγικών Εξετάσεων Ιουνίου 2013 – Β’ Γυμνασίου

άγγελοι

1. α) σελ. 30 Παναγία Μητέρα του Χριστού, Πώς η Εκκλησία τιμά την Παναγία Μητέρα του Θεού; β) Τι εννοούμε με τη φράση “Βασιλεία του Θεού”; (σελ. 56, σχόλιο 1:)

2. Τι δείχνει η εμφάνιση της εικόνας του αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα δεξιά της εικόνας του Χριστού στο τέμπλο του Αγίου Βήματος για την αντιμετώπιση της Εκκλησίας απέναντι στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο; Απαντήστε με επιχειρήματα. Τι εννοούσε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος όταν έλεγε :α) “ευθύνατε τας οδούς Κυρίου”;
β) Ποια ιδέα είχε για τον εαυτό Του και ποια για τον Χριστό;
γ) Ποια ήταν η γνώμη του Χριστού για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο;

3. σελ. 49 και 50 :  Γιατί ονομάζεται το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού “Θεοφάνια”;  Πώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός στη Βάπτιση του Χριστού;

4. Για ποιο έργο και πώς προετοίμαζε ο Χριστός τους μαθητές του; Ποιες υποδείξεις τους έκανε; (σελ. 51, στίχοι Μρκ 3,14 και Μκ. 6, 6-9, Μτ. 10,7-8 .

5. Τι σημαίνει για την οργάνωση της εκκλησίας το ότι ο Χριστός έχει έδρα του την Καπερναούμ; (σελ. 56, σχόλιο 2).

6.  Οι παραβολές του Χριστού, σελ. 61, γκρι πλαίσιο

7. α) Η παραβολή του σπλαγχνιο0ύ πατέρα από πολλούς ονομάζεται “παραβολή του ασώτου υιού”. Ποια από τις δυο  ονομασίες θεωρείται πιο εύστοχη και γιατί. Σελ. 66.  β). Ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής του σπλαγχνικού Σαμαρείτη; σελ. 69

8. α) Πώς αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού (σελ. 72);  β) ποια είναι η θέση της γυναίκας και του παιδιού στη Βασιλεία του Θεού (76);  γ) Μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να είναι πολίτες της Βασιλείας του Θεού (σελ. 79);

9. Η Κυριακή προσευχή και η σημασία της προσευχής για την Βασιλεία του Θεού, σελ. 80, 82, 83 :

10. Τι είναι και τί σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού; (λαδί πλαίσιο),  σελ. 87.
11. Τι δείχνουν τα θαύματα του πααραλυτικού και του εκ γενετής τυφλού; α) σελ. 91
12. α) Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, σελ. 97.
β)  ανάσταση του αδερφού της Λαζάρου, σελ. 106.
γ) Η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, σελ. 132, 136.
13. α) Υποδοχή του Ιησού : Κυριακή των Βαΐων :  σελ. 110.
β) Μυστικός Δείπνος : σελ. 113.
δ) Η δίκη του Χριστού : σελ. 117.
ε) Ο Θάνατός του/Σταύρωση :  σελ. 123
14. α) Μεταμόρφωση του Χριστού (σελ. 100), β) Ανάληψη του Χριστού : Σημασία τους (σελ. 139).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: